Browsing Tag

黑店 灣仔電腦城

灣仔電腦城#14X 號鋪 天龍

ASUS zenfone 3 max,周街賣緊1400(蘇寧銅鑼灣),佢地賣2000,仲貴過訂價!屌佢老母喇!信佢地介紹一次就仆街!以後都唔再去灣仔電腦城買嘢,搵鳩笨柒!上網買好過!