Browsing Tag

無限科技

俾間上水無限科技黑店呃左

上水  無限科技黑店黎  當初買電話果陣  我係買xperia ion   我原本都諗住買行貨  點知個sales話  水貨平成千幾蚊呀  買水貨啦   加上行貨我地未有住  買水貨啦  我一向都冇買水貨既 所以都唔清楚保養果d問題   跟?P

元朗無限科技 – 手機黑店

不吐不快 星期二 , 係元朗無限科技買左 samsung Gio , $1560 , 元朗裕景街 27號 金倫大廈 地舖 點知用左幾日 , 個 mon touch 唔到 , 完全冇反應 , 好啦 , 拆電 , 等左陣 , 入番電 , 用得番 , 冇理 過左冇幾耐 , 又?P