Browsing Tag

(黑店)筲箕灣電器舖

間電器舖在筲箕灣工聯會斜對面,立興書店右手邊, 門口係巴士站, 個招牌無名的(得幾部名廠冷氣的banner) 個六十幾歲男老闆姓羅, 同埋佢老婆, 兩個都是太極高手來的, 未比錢時咩都話得, 超friendly超好禮貌, 又話計平?P

Built-in Pro 對客如對狗,黑社會經營?

小心!!!呢間公司以黑社會手法經營,諗住跟據佢個網頁流程打去了解下點樣買,買多少少個女仔已經好唔客氣,問都未問我買咩就係咁叫我入錢先,總之就入左錢先,有入數紙先同我講野咁話,咁既經營手法已經好有問題?P