Browsing Tag

服務態度差:游x華牙科醫生醫務所 (沙田金禧)

本人月頭去過依間clinic睇醫生,當時個醫生係姓邱。 我其實係智慧齒發炎,咁佢就是但幫我睇下就開藥叫我走。真係好求其,因為之前我睇其它醫生都起碼check 下d牙,依個連check 都冇呀…依個都唔係重點!重點就係其?P