Browsing Tag

呃人

Built-in Pro 對客如對狗,黑社會經營?

小心!!!呢間公司以黑社會手法經營,諗住跟據佢個網頁流程打去了解下點樣買,買多少少個女仔已經好唔客氣,問都未問我買咩就係咁叫我入錢先,總之就入左錢先,有入數紙先同我講野咁話,咁既經營手法已經好有問題?P

剛剛收到個疑似呃人電話

剛剛收到個疑似呃人電話﹣  一個廣東話幾正嘅男人 接通電話….. 我:喂!搵邊位? 對方:喂! 我:請問搵邊位? 對方:你唔認得我咩? (心諗:已經覺得唔對路,我肯定唔識佢!) 我:我就係唔知你係邊位,所以?P