Browsing Tag

儷蓉坊

旺角儷蓉坊美容黑店!!

旺角儷蓉坊美容黑店黎ga,我尋日上去試做,脫完墨同做完facial第二日面出左粒粒,其實果日做既畤候已經好那,佢隻手好鞋,好似甩皮甘,佢地話我乾所以那,真係那足成分鐘,我話忍唔到佢先收手,做完已經紅唒,佢話?P