Browsing Tag

傢俬設計黑店

黑店深水埗藝X傢俬裝飾中心

我幫襯以上公司全屋油牆,訂造客廳,睡房及廚櫃,但經驗實在太差,希望大家唔好重覆這不快經驗 開工日期一拖再拖,完工時間遲足兩個月 設計的師父下巴輕輕咩都話得,叫我地清左間屋先,通知佢後三日內會有師父開始?P

深水埗藝X傢俬裝飾中心

我幫襯以上公司全屋油牆,訂造客廳,睡房及廚櫃,但經驗實在太差,希望大家唔好重覆這不快經驗 開工日期一拖再拖,完工時間遲足兩個月 設計的師父下巴輕輕咩都話得,叫我地清左間屋先,通知佢後三日內會有師父開始?P