Browsing Tag

修甲

元朗嘉城修甲黑店

29/3整完hard gel, 個邊已經整得衰,又唔修死皮,其實我好耐冇整過gel甲,係咪而家見個客啲死皮現下都唔會修一修。咁算啦,但整完其實個面唔係好滑,都算。但係今日先 2/4已經崩左兩隻,我以前做hard gel都唔會咁?P