Browsing Tag

人氣

黑店人氣電訊

買左部水貨小米電視, 買之前講明有壞包換, 有保養先買, 買後7日內突然開唔倒機, 打電話去間野話冇得換, 同埋要我自己運上大陸原廠維修, 話屏幕壞就冇得換同冇保養, 電視就得個屏幕, 咁同冇保養有咩分別? 冇得換都?P