Browsing Category

地產/住屋

axc公司

axc

蟻民

3萬蚊呎,再創新高!

大大搬運有限公司 -有賊 -千祈唔好搵 -勿引賊入屋!

搬屋朋友留意! 大大搬運有限公司 -盜賊集團 -偷竊客戶紙皮箱內物品! 由許氏兄弟犯罪集團創立,聘用流氓員工,在車內開啟客人紙皮箱,偷竊箱內物品,在此告知大家! 有懷疑,莫付錢,要報警,付了錢後賊人走了,?P

官塘綠悠X室內設計

依間野實在太差. 價錢貴, 貴其他裝修公司報價2萬幾, 諗住一分錢一分貨, 我實在太天真, 裝修師傅手工唔得. 牆身油得不平, 很多地方有明顯花痕. 有啲貴價野俾佢哋裝到崩左, 磚砌到CAKE腳 就話全因為我哋啲磚彎, 又唔?P

(广州)著名黑店裕丰地产作恶手法大曝光

1. 裕丰地产在合同和协议里设置大量地雷和霸王条款,免除自己的一切责任,却无论交易是否成功都要收钱,客户一不小心就会被黑;某些合同/协议条款甚至公然违法、违规; 2. 裕丰地产让自己的人扮成卖家,合谋诈骗客?P