OkaylX.hk 日韓潮流優質傢俬產品,聲稱日韓傢俬,其實完全都係大陸野。網上D圖就日本網到偷既。訂左佢地 BB-Bed03-日式多功能組合書桌單人高架床, 佢地話好多人買要等三個星期。結果我等左一個月都無通知,擔心之下打電話去,打左三次 次次都話⋯⋯未有未有未有⋯⋯最後過左一個星期,終於有貨⋯⋯

約左時間裝,貨一黎就知中伏。上色差、飛釘、木移左位。好彩裝既師傳係用盡法子補救,我又怕退左唔知幾時先才有貨,硬食左張床⋯⋯

惡夢未完,瞓左張床三個月,有一晚零晨突然塌左⋯⋯由130cm 直到地下⋯⋯無瞓一晚 第二日打電話要佢地即日搵人黎整⋯⋯唉⋯⋯