join左佢地12堂脫毛course, 做左9次,次次都好難約,每次約親我都好似追債咁追佢地,佢地一時話唔夠人,一時話部機壞左,一時話full booking (約一個月後都full), 都唔知佢地邊樣真,最近一次約,佢地話轉頭覆我時間,覆左幾日都無覆,上去理論時,個負責人仲一副“你咪去消委會告我囉“既態度,上網睇到原來有sis同我case 一樣,不過大家都做唔到啲咩,唯有希望大家小心此店:尖沙咀le palais